6 förslag för att optimera prenumerationsaffären

6 förslag för att optimera prenumerationsaffären

En prenumerationsaffär kan alltid bli bättre. Här är sex förslag som kan optimera även den bästa av prenumerationsaffärer.

Sätt tydliga mål så att alla jobbar åt samma håll. Allt blir så mycket enklare när alla har samma bild av vad som ska uppnås. Som ledare måste man sätta tydliga (kvantifierade mål) som visar var affären ska och som engagerar personalen.

Få koll på kundresan för att reducera churnen. Hur länge sedan var det du provade att bli kund, använda tjänsten och sluta vara kund? Har du provat att ringa kundtjänst? För att optimera churnen måste man få koll på varje liten del av kundresan och aktivt förbättra.

Optimera befintliga säljkanaler utifrån CLV. Att få fram sin CLV (Customer Lifetime Value) per säljkanal/kampanj är ett kraftfullt sätt att förstå vilka kanaler som är lönsamma – och inte. Här behöver man räkna både genomsnittlig livstidsintäkt, samt tillhörande säljkostnader.

Hitta nya säljkanaler för att konvertera fler. Utöver de kanaler ni använder idag så är det alltid intressant att hitta nya. Här är några exempel att titta på: Partnerskap, affiliates, leads, ADR, EDR, sociala kanaler, med flera.

Optimera sin paketering och pris. Få saker har så stor effekt på affären som att skapa rätt paketering, med rätt pris. En bra produktpaketering måste ta hänsyn till kunders olika önskemål, pris(o)känslighet, samt hur vi ska in/upp/kors-försälja mellan paketen.

Börja mäta rätt saker, på rätt sätt. Grunden i all affärsutveckling är att ha koll på sina siffror. För varje prenumerationsaffär behöver man förstå vad som är viktigast att mäta samt se till så att man mäter på rätt sätt. Resultatet bör vara tydliga dashboards, som alla förstår.

Behöver ni hjälp att optimera er prenumerationsaffär? Hör av er för en diskussion.