Analysguiden: MRR och ARR

MRR är ett av de mest centrala begreppen för en prenumerationsaffär. I denna artikel går vi igenom hur man räknar, varför man ska bry sig, och vad man kan göra för att påverka mätetalet i rätt riktning.

Vad är det?

MRR – Monthly Recurring Revenue – är summan av prenumerationsaffärens återkommande intäkter på månadsbasis. Det är “månadsintäktsvärdet” av prenumerationsstocken – vid varje tillfälle. Många missförstår och tänker att detta är samma sak som “intäkt per månad”, vilket är fel. MRR är närbesläktat, men skillnaden att MRR mäts när som helst och tittar på det aktuella återkommande månadsvärdet stocken.

Varför bry sig?

MRR är det mest centrala begreppen just eftersom det fångar allt (förutom kostnader). Om vi säljer/konverterar mer så ökar MRR, om vi ökar pris så ökar MRR, om vi minskar churn så ökar MRR. Om vi kan visa på ett ökad MRR över tid, kan vi alltså förstå att vi är påväg åt rätt håll.

Hur räknar man?

Att räkna MRR är relativt enkelt i teorin, men ibland svårare i praktiken. Formeln är:

MRR = Antalet betalande prenumeranter * Genomsnittlig intäkt per prenumerant (ARPU)

Detta blir ännu mer intressant när vi tittar på skillnaden i MRR mellan två tidpunkter och beskriver vad som hänt däremellan.

Detta kan tecknas som:

Differens MRR = Nysåld MRR + Expanderad MRR – Churnad MRR

  • Nysåld MRR: Värdet av allt nyförsäljningar.
  • Expanderad MRR: Värdet av förändringar i nuvarande stocken – såsom uppsälj.
  • Churnad MRR: Värdet av alla förlorade/churnade kunder.

Vårt nyhetsbrev om prenumerationsaffärer inom media

Vårt nyhetsbrev om prenumerations-affärer inom media

Ett mail per vecka, kostnadsfritt, avbryt när som. Dina uppgifter hanteras säkert och används inte i annat syfte.

Vad ska man tänka på?

När man räknar MRR finns det några viktiga saker att tänka på:

  • Om ens prenumerationer har längre löptid än månad, så måste man normalisera perioderna för att kunna räkna in i MRR. Om man exempelvis har prenumerationer som går på 1 år, så bör man dela värdet med 12 innan man räknar med det.
  • I MRR bör man inte räkna trials eller gratisanvändare. Det är bättre att helt bortse från dessa och istället se deras eventuella konvertering till betalande, som en nyförsäljning.
  • ARR är MRRs kusin. ARR står för Annual Recurring Revenue och visar istället den återkommande intäkter per helår. Det passar bättre att räkna om man har en affärs som främst förnyas på helår. I praktiken är alltså ARR = MRR*12.
  • MRR och ARR är något som din analysmjukvara eller prenumerationsplattform ska kunna räkna själv. Det är inte något som bör “handjagas” eller räknas manuellt vid vissa tidpunkter.

Hur påverkar man?

Hur man ökar sitt MRR är en stor fråga, eftersom det just mäter nästan allt vi gör i en prenumerationsaffär. Det kan handla om att öka sitt nysälj, uppsälja befintliga, justera priser, höja ARPU på andra sätt, skapa nya produkter, reducera churn, återaktivera tidigare kunder, med mera.

Jonas Åström

Jonas Åström

Jonas är ingenjör och ekonom med en bakgrund från konsultbranschen, media och startups. Hans expertis finns inom strategi, analys och tillväxt av prenumerationsaffärer. Kontakta Jonas på jonas@recuro.io

Behöver ni hjälp med något relaterat till detta ämne? Hör gärna av er till hello@recuro.io för en diskussion. 

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerationsaffärer

Copyright © 2021. All rights reserved.

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerations-affärer

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Copyright © 2021. All rights reserved.