Att bygga en feedback-loop

Att kontinuerligt optimera och utveckla sin prenumerationsaffär är grunden i att skapa långsiktig framgång. Ett bra sätt att uppnå detta är att skapa ett arbetssätt där man kontinuerligt testar nytt, mäter resultatet, drar slutsatser för att lära sig – och sen börjar om.

Denna feedback-loop brukar på engelska sammanfattas som “Build, Measure, Learn” – populariserat av boken The Lean Startup. På svenska tycker jag “Gör, Mät, Lär” är en pragmatisk sammanfattning. För att utveckla sin affär måste man hitta ett sätt att införa denna loop som ett kontinuerligt arbetssätt i sin organisation.

Så, hur gör man i praktiken?

  1. Skapa förutsättningar. De två viktigaste förutsättningarna är att ha tillgång till rätt data (för att kunna “mäta”) och ha rätt organisatoriska resurser (för att kunna “göra” och “lära”). Till en början räcker det med enkla dashboards med rätt KPI:er, samt personer som får möjlighet att dedikera viss tid till arbetet.
  2. Starta loopen. Börja enkelt. Hitta ett fåtal teman/områden som är viktiga för att nå affärens mål. Det kan exempelvis handla om att utveckla produkten eller försäljningen. Förstå vilka KPI:er som är viktiga för varje område och börja med att testa några hypoteser, för att förstå om KPI:erna rör sig i rätt riktning.
  3. Förfina arbetssättet. Utmaningarna brukar komma när man ska få en större del av organisationen att arbeta enligt liknande arbetssätt. Arbetssättet måste kontinuerligt förändras så att vi inte bara utvecklar “vad:et” utan också “hur:et”. Försök att varje vecka förfina hur själv arbetssättet ska fungera just hos er.

Det var tre snabba steg för att börja införa en feedback-loop i sin organisation. Vill ni veta mer? Vi skickar gärna över material eller gör en kortare föreläsning. Hör av er!

Jonas Åström

Jonas Åström

Jonas är ingenjör och ekonom med en bakgrund från konsultbranschen, media och startups. Hans expertis finns inom strategi, analys och tillväxt av prenumerationsaffärer. Kontakta Jonas på jonas@recuro.io

Behöver ni hjälp med något relaterat till detta ämne? Hör gärna av er till hello@recuro.io för en diskussion. 

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerationsaffärer

Copyright © 2021. All rights reserved.

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerations-affärer

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Copyright © 2021. All rights reserved.