Budget för prenumerationsaffär

Semestrarna är snart över och det börjar bli dags att starta igång hösten.

Under hösten brukar det finnas en tydlig förväntan på att fortsätta leverera enligt den plan som sattes upp innan sommaren och göra allt för att nå årets mål. Det brukar också vara dags att börja planera inför nästa år, vilket betyder ett säkert inslag: Budgetdags.

Budgetprocessen kommer ofta i varierande skepnader, beroende på organisationens storlek, formalitet och ambitionsnivå. Det finns dock några gemensamma nämnare som är viktiga att ha med sig – speciellt när man sätter budget för sin prenumerationsaffär. Här kommer några tips inför höstens process.

Håll det enkelt och fokusera på de antaganden som har störst känslighet. För prenumerationsaffärens intäkter är dessa pris, försäljningsvolym och churn. För kostnadssidan är det ofta personal, samt externa marknadsföringskostnader.

Kom ihåg att det kan finnas “störande element” till ovan såsom gratisperioder, icke-betalande kunder eller kraftiga rabatter. Dessa bör man hantera på tillräckligt sätt, för att inte överskatta sina intäkter i budgeten.

Sätt operationella KPI:er som kompletterar budgeten. Intäkter och kostnader är ett resultat av sådant som försäljning, churn, kundanskaffningskostnad, med mera. Sätt dessa KPI:er som ett komplement till budgeten för att bättre följa dem löpande och förstå avvikelser.

Räkna tillräckligt rätt. En enkel budgetmodell baserat på försäljningsvolym, pris, churn, samt de viktigaste kostnadsposterna brukar räcka. Kom ihåg inkl/exkl moms baserat på din affär. Kom ihåg skillnaden mellan ingående/utgående antalet prenumeranter. Räkna churn på månad eller år, beroende på vilka perioder ni säljer.

Nedan ses upplägget för en enkel modell vi använder för att beräkna intäkter för prenumerationsaffärer (“vanlig” månadsbaserad affär). Gula celler är indata.

En enkel intäktsmodell för att sätta budget

Och slutligen, kom ihåg att skapa rätt uppföljningsmöjligheter. Budgeten gör inte mycket nytta om det är en excelmodell som tas fram en gång per år. Skapa istället möjligheten att följa upp avvikelser kontinuerligt genom dashboards – samt se till att diskutera hur siffrona ska förbättras.

Vill ni ta del av modellen? Hör av er via mail så anpassar vi den efter er affär och skickar över den – utan kostnad. Övrig hjälp med att bolla inför budget? Hör av er.

Jonas Åström

Jonas Åström

Jonas är ingenjör och ekonom med en bakgrund från konsultbranschen, media och startups. Hans expertis finns inom strategi, analys och tillväxt av prenumerationsaffärer. Kontakta Jonas på jonas@recuro.io

Behöver ni hjälp med något relaterat till detta ämne? Hör gärna av er till hello@recuro.io för en diskussion. 

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerationsaffärer

Copyright © 2021. All rights reserved.

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerations-affärer

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Copyright © 2021. All rights reserved.