Design tar prenumerationsaffären till nästa nivå

Många företag ser fortfarande inte värdet i att investera i design, trots att det finns flera bevis som pekar på ett ekonomiskt värde. I en prenumerationsaffär är den kontinuerliga användarupplevelsen ännu viktigare än tidigare.

McKinsey & Company släppte 2018 en rapport, ”The Business Value of Design” som visar att bra design ger bättre affärer. De följde 300 bolag i 5 år i olika länder och branscher. De företagen som var mest designdrivna ökade sina intäkter och totala avkastning till aktieägarna anmärkningsvärt snabbare än konkurrenterna: 32 procents högre intäktsökning och 56 procents högre avkastning till aktieägarna för perioden på 5 år.

Ett annat bevis är ‘UX-fonden’ som startades 2006 av designbolaget Teehan+Lax. Aktieportföljen innehöll tio väl valda designdrivna bolag som var börsnoterade. År 2018 fyllde UX Fond-initiativet tolv år och då gjorde Daresay en uppföljning av fondens värdeutveckling. Uppföljning visade att fondens värde hade ökat med totalt 1 035 procent på tolv år.

De designdriva bolagen i fonden lägger stor vikt vid design av av produkter och hemsida, har en historia av innovation och ger kunderna en positiv upplevelse. Den bästa designen är ett resultat av empati för användaren, prototypande, testning och en antal iterationer. Den här designmetoden ökar sannolikheten för att en lönsam produkt skapas som löser ett tydligt problem för användaren.

Långsiktig lönsamhet är en viktig aspekt, men det finns mer omedelbara effekter av bra design. Här är 3 värda att nämna:

Design sparar tid och pengar
Bra design resulterar i nöjda kunder som har fått all information de behöver. Det blir lönsamt genom hög konvertering och större kundlojalitet. De hittar vad de söker efter, vilket bland annat leder till mindre belastning på kundtjänst.

Design förtydligar 
Får ni inte den respons ni eftersträvar? Det är viktigt att det ni vill kommunicera är tydligt. Design kan hjälpa till att förtydliga och organisera ditt budskap, samt konvertera mer.

Design särskiljer från andra
Det råder hög konkurrens bland prenumerationstjänster. Folk kommer ihåg en bra upplevelse. Det kan vara här det avgörs, varför kunden väljer just er tjänst.

Hanna Nordenö

Hanna Nordenö

Hanna Nordenö är designkonsult hos Recuro och fokuserar på att hjälpa företag att skapa en bra användarupplevelse och en enhetlig visuell design för att lyckas med prenumerationsaffärer. Kontakta Hanna på hanna@recuro.io för en diskussion.

Behöver ni hjälp med något relaterat till detta ämne? Hör gärna av er till hello@recuro.io för en diskussion. 

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerationsaffärer

Copyright © 2021. All rights reserved.

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerations-affärer

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Copyright © 2021. All rights reserved.