Fyra saker jag ofta saknar hos chefer

Att vara chef är sällan enkelt – och det lär inte bli enklare framåt. Jag är själv långt ifrån expert på ämnet, men när jag tänker tillbaka på de chefer jag själv haft, så landar jag i fyra faktorer som de bra cheferna lyckas med – och de ofta sämre misslyckas med.

Här är de fyra viktigaste faktorerna enligt mig:

1. Tydligt syfte som inspirerar och kvantifierade mål. Bra chefer ser till att organisationen förstår sitt syfte, samt att det finns mål som kan mätas. Det blir så mycket lättare att förstå om man gör rätt saker, om det hela tiden går att mäta och jämföra med tydliga mål.

2. Logisk fördelning av ansvar som är MECE. MECE eller Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive är en gammal konsultterm som i praktiken betyder: Täck helheten och undvik överlapp. En chef måste kunna fördela ansvar enligt denna princip, så att alla förstår sin roll och jobbar åt samma håll.

3. Förutsättningar som skapar framgång. Förutom rätt mål och ansvar krävs också förutsättningar för att organisationen ska kunna leverera. Det kan handla om resurser, budget, beslut, styrning eller liknande. En bra chef lyssnar och förstår vilka förutsättningar organisationen behöver.

4. Bryr sig om människor, litar på dem och utvecklar dem. En chef som genuint bryr sig om att personerna i organisationen ska lyckas, brukar skapa en långt mycket bättre arbetsmiljö. De bra cheferna ser varje person som en individ och förstår hur de ska fungera i ett kollektiv.

Jonas Åström

Jonas Åström

Jonas är ingenjör och ekonom med en bakgrund från konsultbranschen, media och startups. Hans expertis finns inom strategi, analys och tillväxt av prenumerationsaffärer. Kontakta Jonas på jonas@recuro.io

Behöver ni hjälp med något relaterat till detta ämne? Hör gärna av er till hello@recuro.io för en diskussion. 

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerationsaffärer

Copyright © 2021. All rights reserved.

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerations-affärer

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Copyright © 2021. All rights reserved.