Hur många prenumerationer krävs för att täcka lönekostnader?

Inom en relativt snar framtid kanske stora delar av mediebranschen måste överleva på endast (digitala) prenumerationer. Om detta uttalande är sant eller inte, beror till stor del på vilka del av mediebranschen man befinner sig inom, samt vilka andra affärsmodeller (såsom annons) man kan förlita sig på. Hur som så är det ett intressant räkneexempel.

Så, hur många prenumeranter krävs för att betala ut lönen till medarbetare? Några antaganden: En bruttolön på 35k per månad ger lönekostnad på ca 50k, vilket exempelvis är ett snitt för journalister. Här har vi inte räknat några andra kostnader förutom just lönekostnad, samt med en momssats på 25%.

Vårt nyhetsbrev om prenumerationsaffärer inom media

Vårt nyhetsbrev om prenumerations-affärer inom media

Ett mail per vecka, kostnadsfritt, avbryt när som. Dina uppgifter hanteras säkert och används inte i annat syfte.

I tabellen nedan syns detta uträknat: Utpris (inklusive 25% moms) varierat mot Volym av prenumeranter – och hur många medarbetare detta kan täcka lönekostnaderna för.

Några slutsatser:

  • Den lägsta nivån för att täcka en (1) medarbetares lön är exempelvis 1,000 st prenumeranter som betalar 59 kr inkl moms eller 500 st som betalar 119 kr.
  • Redan vid volymer om ca 10,000 pren @ 99 kr per månad så täcks kostnaderna för 15-16 medarbetare. Det bör vara tillräckligt för många mindre mediebolag.
  • De volymer som flera av jättarna börjar nå upp i (+100k pren) är uppenbarligen tillräckligt för att täcka kostnaden för stora organisationer.

Behöver ni hjälp att räkna eller resonera? Hör av er!

Jonas Åström

Jonas Åström

Jonas är ingenjör och ekonom med en bakgrund från konsultbranschen, media och startups. Hans expertis finns inom strategi, analys och tillväxt av prenumerationsaffärer. Kontakta Jonas på jonas@recuro.io

Behöver ni hjälp med något relaterat till detta ämne? Hör gärna av er till hello@recuro.io för en diskussion. 

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerationsaffärer

Copyright © 2021. All rights reserved.

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerations-affärer

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Copyright © 2021. All rights reserved.