Kalkylator för Livstidsvärde (CLV)

Livstidsvärde eller CLV (“Customer Lifetime Value”) är ett av de viktigaste begreppen för att förstå sin prenumerationsaffär. Sammanfattat kan man säga att livstidsvärdet är den genomsnittliga förväntade intäkten man kommer att få från en prenumerant, under dess livstid. CLV är generellt sett ett framåtriktat begrepp, vilket gör att det alltid är ett estimat och en prognos.

Hur räknar man? Det finns många sätt att räkna livstidsvärdet – både enkla och svåra. Det enklaste sättet är att ta reda på hur många månader en prenumerant i snitt stannar (dvs “livstiden”). Sedan multiplicera man detta med det genomsnittliga intäkten (utpriset ex moms) de betalar. Man kan estimera livstiden (i antal månader) genom att ta inversen av månadschurnen. Exempel: Månadschurn på 12% => 8.3 månader i livstid.

Hur använder man CLV? CLV är ett kraftfullt mätetal som bland annat kan användas till att förstå lönsamheten i olika marknadsföringsinsatser. Man kan räkna fram CLV för olika säljkanaler och sedan jämför med anskaffningskostnad, CAC (“Customer Acquisition Cost”). CLV kan också användas till att jämföra olika scenarion, för att förstå värdet av kunder om man exempelvis höjer pris.

Recuro

Recuro

Behöver ni hjälp med något relaterat till detta ämne? Hör gärna av er till hello@recuro.io för en diskussion. 

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerationsaffärer

Copyright © 2021. All rights reserved.

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerations-affärer

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Copyright © 2021. All rights reserved.