Kan prenumerationer kompensera för annonsbortfallet?

I Coronakrisens spår har de redan ansträngda annonsaffärerna tappat ytterligare mark. Enligt Mediebyråbarometern för april så uppvisades en negativ tillväxt om 49,6 procent, mot samma månad föregående år, vilket är den lägsta noteringen sedan Mediebyråbarometern startades. De innehållsskapare som har förmånen att också kunna luta sig mot en prenumerationsaffär behöver nu förstå hur denna kan stå för en allt större del av resultatet. Kan prenumerationer helt eller delvis kompensera för de tappade annonsintäkterna? Låt oss titta på några räkneexempel.

I följande tabell görs en överslagsräkning på detta. Räknat på ett pris per månad inklusive 6% moms (kolumnerna) och en konstant volym av betalande prenumeranter (raderna), ses i tabellen hur många miljoner kronor i årsintäkt detta motsvarar (exklusive moms).

MSEK årlig intäkt från prenumerationer exklusive 6% moms

Vi tar Aftonbladet som ett exempel, inte minst eftersom det där finns viss tillgänglig data publikt. Aftonbladet tappade 10% i total intäkt första kvartalet 2020, jämfört med samma period 2019 (enligt Schibsteds Q1-rapport). Om detta tapp skulle hålla sig hela 2020 skulle årsintäkten landa ca 140 MSEK lägre än 2019. Notera dock att det i detta tapp redan finns en underliggande ökning i prenumerationsintäkter, men den exakta fördelningen inte framgår i Schibsteds rapporter.

Vårt nyhetsbrev om prenumerationsaffärer inom media

Vårt nyhetsbrev om prenumerations-affärer inom media

Ett mail per vecka, kostnadsfritt, avbryt när som. Dina uppgifter hanteras säkert och används inte i annat syfte.

Hur mycket är 140 MSEK uttryckt i prenumeranter? För Aftonbladet som tar 79 kr/månad krävs drygt 155,000 st ytterligare betalande för att kompensera detta tapp. 155,000 kontinuerligt betalande prenumeranter, således ej räknat någon churn eller liknande. Det ter sig orimligt att Aftonbladet ska öka från dagens (ca 300k?) med ytterligare 155k i närtid. Tillsammans med de pågående sparpaketen kanske dock siffrorna går ihop på längre sikt.

Aftonbladet är ett extremt exempel som på sista tiden drabbats hårt av annonstappet. För mindre titlar som har en stabilare annonsaffär, kan ett ökat fokus på prenumeration kompensera annonsbortfallet till större del. Det kräver dock omställning. Kanske är det läge att låta annonssäljarna driva in prenumerationer istället?

Behöver ni hjälp att räkna eller resonera? Hör av er!

Jonas Åström

Jonas Åström

Jonas är ingenjör och ekonom med en bakgrund från konsultbranschen, media och startups. Hans expertis finns inom strategi, analys och tillväxt av prenumerationsaffärer. Kontakta Jonas på jonas@recuro.io

Behöver ni hjälp med något relaterat till detta ämne? Hör gärna av er till hello@recuro.io för en diskussion. 

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerationsaffärer

Copyright © 2021. All rights reserved.

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerations-affärer

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Copyright © 2021. All rights reserved.