Prata inte över huvudet på kunden

Medieföretag har traditionellt sett länge burits av två starka intäktsströmmar. Från annonsörer och från prenumeranter. Det är en styrka att ha sin affär vilande på flera ben och genom åren har medieföretagen lärt sig balansera mellan dessa för att optimera sina intäkter.

Men trots att en stor del av intäkterna historiskt kommit från annonsörer är den primära kunden alltid slutkonsumenten – läsaren, prenumeranten.

Nyhetssajterna byggde länge på ren marknadsplatslogik. Maximera efterfrågan så kommer utbudet att betala för sig. Med en omsvängning till prenumerationer blir det mer en event-arena-logik där deltagarna måste betala för att se föreställningen. Sponsorerna finns med på sargkanten. Men blir ännu tydligare inte den primära kunden. Det måste avspeglas i kommunikation och varumärkespositionering.

Det finns exempel på sajter som på sin “Om oss”-berättelse fokuserar på att de startades för att reklammarknaden inte brydde sig om den aktuella målgruppen. Jag har sett läsarpaneler som i sina mejlenkäter är skrivna på ett annat språk än det publiken för sajten normalt använder sig av. Jag själv har lanserat paneler som riktat sig till läsarna, men i huvudsak var en undersökning om annonsörerna. Det är inte fel att värna om sina annonsörer, men det får inte blandas ihop med publicistens tilltal till läsare eller prenumeranter.

Vårt nyhetsbrev om prenumerationsaffärer inom media

Vårt nyhetsbrev om prenumerations-affärer inom media

Ett mail per vecka, kostnadsfritt, avbryt när som. Dina uppgifter hanteras säkert och används inte i annat syfte.


Vill du som publicist satsa mer på den privatfinansierade betalströmmen måste du också uppgradera din syn på den första kunden. Hur ditt varumärke uppfattas och hur ni välkomnar nya läsare är en viktig del av att bygga en långsiktig prenumerationsaffär. I den publika kanalen bör direkt kommunikation till annonsörerna vara sparsam, den relationen klarar annonsavdelningen ändå att upprätthålla. Se till att varumärke och tidningens profiler tydligt talar till läsarna som viktiga kunder. Läsarnas inställning kan mätas genom systematiserade paneler, ex Net Promoter Score. Välkomstmejl, onboarding eller andra typer av nyhetsbrev kan sättas upp för att löpande kommunicera med nya, såväl som trogna prenumeranter.

Ola Henriksson

Ola Henriksson

Ola Henriksson är rådgivare hos Recuro och fokuserar på att hjälpa medieföretag att hitta rätt innehållsstrategi samt bygga rätt organisation för att lyckas med prenumerationsaffärer. Kontakta Ola på ola@recuro.io

Behöver ni hjälp med något relaterat till detta ämne? Hör gärna av er till hello@recuro.io för en diskussion. 

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerationsaffärer

Copyright © 2021. All rights reserved.

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerations-affärer

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Copyright © 2021. All rights reserved.