Vad kan mediebolag lära från SaaS?

SaaS-industrin väntas år 2020 omsätta ca 1.1 biljoner SEK globalt och växer 15-20% per år (Gartner) – en tillväxtkurva som få industrier kan skryta med. Industrin har snabbt blivit en favorit både för startups och riskkapitalister, mycket på grund av dess skalbara affärsmodell och ofta globala marknad. Bland svenska framgångsrika bolag kan Peltarion, Funnel, Weld, Quinyx och Scrive nämnas.

Vad kan mediebolagen lära från hur SaaS-bolag driver tillväxt? Här är fem tankar:

1. Fokus på KPI:er som driver kontinuerlig tillväxt. SaaS-bolag är experter på att följa rätt mätetal, där MRR/ARR, ARPU, LTV och CAC är några av favoriterna. Alla dessa vittnar om ett välutvecklat “recurring-tänk” – hela affären är en kontinuerlig cykel (intäkter, kostnader, kundvärde). Många mediebolag tittar fortfarande på “intäkt under månaden”, “upplaga” eller ser sina kunder som engångstransaktioner.

2. Besatthet kring automatisering. SaaS-bolag bygger välfungerande och automatiska funnels för marknadsföring, konvertering, onboarding och engagemang. Allt är automatiskt, samt testas och optimeras löpande för att driva tillväxt. Många mediebolag fokuserar fortfarande främst på one-off kampanjer, samt har ej automatiserat sin digitala kundresa tillräckligt.

3. En (1) helhetsupplevelse. Visst känns det ibland som att många mediebolag plockat ihop sin kundresa från pusselbitar som inte riktigt passar ihop? Olika plattformar, miljöer och upplevelser väntar ofta kunden genom dess kundresa. Saas-bolag är duktiga på att bygga en sammanhållen resa från A till Z.

Vårt nyhetsbrev om prenumerationsaffärer inom media

Vårt nyhetsbrev om prenumerations-affärer inom media

Ett mail per vecka, kostnadsfritt, avbryt när som. Dina uppgifter hanteras säkert och används inte i annat syfte.

4. Globala plattformar och leveransmodeller. Många SaaS-bolag nyttjar globala plattformar för att driva sin affär, samt sourcar kompetens och resurser på en global talangmarknad. Med rätt styrning skapar detta kostnadseffektivitet och rätt kompetens för att växa. Mediebolag använder ofta lokala plattformar och talanger (delvis språkfråga), vilket kan begränsa alternativen.

5. Användaren betalar och det är produkten som driver värde. SaaS-bolag fokuserar på att kontinuerligt lösa problem för användarna, så att de vill fortsätta betala. Väldigt få SaaS-bolag jobbar med alternativ intäktsströmmar såsom e-handel, affiliate eller annonsering. Det skapar ett laserfokus på att alltid utveckla produkten för att öka värdet slutkunden.

Håller ni med? Hör gärna av er med kommentarer!

Jonas Åström

Jonas Åström

Jonas är ingenjör och ekonom med en bakgrund från konsultbranschen, media och startups. Hans expertis finns inom strategi, analys och tillväxt av prenumerationsaffärer. Kontakta Jonas på jonas@recuro.io

Behöver ni hjälp med något relaterat till detta ämne? Hör gärna av er till hello@recuro.io för en diskussion. 

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerationsaffärer

Copyright © 2021. All rights reserved.

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Recuro är ett kunskapsföretag som hjälper våra kunder att bygga, växa och driva sina abonnemangs- och prenumerations-affärer

Vill du följa Recuros resa framåt? Signa-upp dig här för att få ett mail då och då, med nyheter om Recuro.

Copyright © 2021. All rights reserved.